Te Ūpoko o Te Ika

See here shortly, initiatives happening across Te Ūpoko o Te Ika (the lower North Island) for suicide prevention.